ZDK: SDP je ostavio 64 miliona deficita i 85 miliona obaveza

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

SDP JE OSTAVIO 64 MILIONA DEFICITA I 85 MILIONA OBAVEZA

U vezi sa  neistinama iznesenim na press konferenciji KO SDP ZDK, na kojoj je komentarisan rad Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Budžet za 2018. godinu, a  radi objektivnog informisanja javnosti skrećemo pažnju da je jedan od glavnih zadataka Vlade Kantona bio saniranje   katastrofalnog stanja  zatečenog u budžetu koje je ostavila SDP-ova Vlada kantona iz mandatnog perioda od 2011.-2014. godine, sa premijerom Munibom Husejnagićem (SDP), učesnikom jučerašnje konferencije, i koja je  ostvarila  slijedeće „REZULTATE“

– ostvaren je deficit u iznosu od 64 miliona KM, što pojedinačno po godinama iznosi:

– godina DEFICIT u iznosu od           5.305.170 KM

  1. godina DEFICIT u iznosu od 16.342.932 KM
  2. godina DEFICIT u iznosu od 26.537.969 KM
  3. godina DEFICIT u iznosu od 15.888.525 KM

 

– neplaćene obaveze zatečene na dan 12.03.2015. godine su iznosile preko 55 miliona KM.

 

– utvrđen je nenamjenski utorošak sredstava u iznosu od 30 miliona KM (vodne naknade, koncesije, escrow sredstva, zaštita okoliša).

 

– isplate plaća, toplih obroka, naknada za porodilje, socijalna davanja, naknade za borce, bile su neredovne i kasnile su po nekoliko mjeseci.

Katastrofalno stanje budžeta ova Vlada je naslijedila i već treću godinu ulaže napore da konsoliduje budžet u čemu je i  uspjela.

Učesnici jučerašnjeg PRESS-a  KO SDP-a nisu kompetentni i stručni da komentarišu stanje u koje su sami doveli budžet ZDK.

Press služba ZDK