ZDK: Saopštenje sa 53. sjednice kantonalne Skupštine

SAOPŠTENJE SA 53. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 53. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana danas, razmatrana je i donesena Odluka o privremenom finasiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka, predhodne fiskalne godine, odnosno u iznosu od 72,914 miliona konvertibilnih maraka. Odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2018. godinu nije donesen do početka fiskalne 2018. godine. U nastavku je Skupština po skraćenom postupku donijela Zakon o izmjeni Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

 

Skupština je danas prihvatila Nacrt Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovaj propis je neophodan kako bi se riješilo pitanje uplate za dospjele, a neuplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, odnosno kako bi se stvorili uslovi za nesmetano ostvarivanje prava zaposlenika rudnika uglja na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Rudnici uglja će prema ovom Nacrtu Zakona utvrđeni dug plaćati mjesečno u 120 jednakih rata.

Stručna služba Skupštine ZDK