ZDK: Saopštenje sa 52. sjednice kantonalne Skupštine

SAOPŠTENJE SA 52. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Na 52. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana danas razmatrane su dvije tačake dnevnog reda.

U okviru prve tačke, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2017.godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 167.419.500 KM, što je za 4.748.000 KM ili 2,9% više u odnosu na Finansijski  plan 2017. godine.

U okviru druge tačke Skupština je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2018. godinu iznose 173.959.300 KM, što predstavlja povećanje od 3,9% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2017. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK