ZDK: Saopštenje sa 51. sjednice kantonalne Skupštine

SAOPŠTENJE SA 51. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Na 51. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 18.12.2017. godine razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Nacrta federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje i datu primjedbu skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo sadržano u njenom izvještaju. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na dalji postupak. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave će biti dostavljeni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

Poslanici su na istoj sjednici donijeli Programa rada Skupštine za 2018. godinu, a potom  prihvatili Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, te zadužili Vladu Zeničko-dobojskog kantona da prilikom izrade i donošenja Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu ima u vidu sve akte planirane u Programu rada Skupštine za 2018. godinu, odnosno da svoj Program rada za 2018. godinu, uskladi sa Programom rada Skupštine za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Na ovom zasjedanju Inicijativa Hašima Mujanovića, bivšeg poslanika VII saziva Skupštine Kantona, za smanjenje broja ministarstava u Vladi Kantona nije imala potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena. Skupština Kantona je na sjednici razmatrala i prihvatila i tri informacije i to:

– Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona;

– Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu;

– Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini.

Stručna služba Skupštine