ZDK: Salim Avdić vlastitim radom sebi stvorio uvjete za život

806

Za razliku od mnogih koji tvrde da u ovoj zemlji nema života, Salim Avdić iz Ozimice kod Žepča, dokazuje suprotno. Bivši uposlenik Krivaje danas je vlasnik stada ovaca sa kojima je i ove, kao i ranijih godina, krenuo ka Kupresu. A kako drugačije, nego pješke.

Na šumskom putu u Risovcu, nadomak Novog Travnika, kolona duža od tri kilometra i u njoj blizu hiljadu ovaca, o kojima uz ovčarske pse brinu vlasnik i četiri čobana. Put od Žepča do Kupresa, zajedno sa stadom, preći će za petnaest dana.

Avdić je bivši uposlenik Krivaje iz koje je dobio radnu knjižicu i vlastitim radom sebi stvorio uvjete za život. Isto to poručuje i svojim nekadašnjim radnim kolegama, ali i ostalima u ovoj zemlji, u kojoj se može živjeti. Radije će, kaže, raditi ovo nego da mjesecima protestira pred kapijom Krivaje.

Komentari

komentara