ZDK: Provođenje aktivnosti na izradi Gender Akcionog plana

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održala je svoju trinaestu sjednicu u ovom mandatnom periodu na kojoj je razmatran nastavak aktivnosti na formiranju interresorne radne grupe za izradu Gender Akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu.

U cilju podrške daljim akivnostima sjednici je prisustvovao i Mirza Ganić, premijer Zeničko-dobojskog kantona. Komisija je izrazila zadovoljstvo prisustvom premijera Kantona, naročito činjenicom što je premijer iskazao spremnost da Vlada imenuje Interresornu radnu grupu za izradu Gender Akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom u što kraćem periodu.

Zaključeno je da je izrada Gender Akcionog plana značajna za Kanton sa aspekta poštivanja ljudskih prava i građanskih sloboda, te je planirano da tokom februara članovi Komisije posjete Gender centar Federacije BiH u Sarajevu.

   Komisija za ravnopravnost spolova,

    ljudska prava i građanske slobode

                    Skupštine ZDK