ZDK: Posao za 125 policajaca, nema više “rodbinskih i poslovnih veza”

AUTOR: Sanela Dujković / N1

Prijemi kadeta za nove generacije policijskih službenika mnogima su šansa za zaposlenje u javnom sektoru zbog čega je izuzetna zainteresiranost mladih ljudi za policijske konkurse. Brojni su razočarani i govore da bez stranačkih ili porodičnih veza ne mogu dobiti zaposlenje, bez obzira na kvalifikacije. No, mladi sportisti ili kriminalisti u Zeničko-dobojskom kantonu ove godine imaju priliku učestvovati na potpuno transparetnom procesu prijema kadeta.

Među brojnim aplikantima na javnim konkursima veliki je broj onih koji se bez obzira na zlatne medalje sa državnih sportskih takmičenja ili diplome kriminalistike nikada nisu uspjeli zaposliti u policiji.

“Diplomirao sam 2012. godine na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, i od tada redovno izlazim na konkurse kod nas u Srednjobosanskom Kantonu. Dođem do intervjua i njega ne prođem i to je to u biti”, priča Džemal Duraković, diplomirani kriminalista iz Bugojna.

“Veliki broj bodova nosi sam intervju zbog čega se prave prilike za zloupotrebu da se odaberu podobni kandidati, a ne isključivo najsposobniji”, smatra Nermin Kadribašić, ekspert za borbu protiv korupcije.

Džemal Duraković je jedan u nizu diplomiranih kriminalista koji su napunili 35 godina do kada se može aplicirati za policajca i koji nikada neće imati priliku raditi ono za šta su se školovali.

“Policijski poslovi su vrlo složeni poslovi, vrlo kompleksni, trebaju da ih rade najstručniji kadrovi, a s druge strane imamo sistemski propis koji kaže da se svako može prijaviti s bilo kojom stručnom spremom”, ističe Kadribašić.

Veliki korak naprijed u transparetnijem prijemu kadeta napravila je Uprava policije Zeničko-dobojskog kantona.

“Poruka je da Uprava policije MUP-a ZDK traži 125 najboljih kandidata za policajca i poruka je da se ne traže ni stranačke, ni rodbinske, ni prijateljske veze nego da se od ovog momenta počne trenirati i učiti zbirke općeg znanja kako bi ušli u kategoriju 125 najboljih”, poručujue Semir Šut, komesar Uprave policije Ministarstva unutražnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prije dvije godine usvojen je novi Pravilnik o načinu testiranja kandidata i otvoren savremeni Centar za obuku policijskih službenika. Novim Pravilnikom predviđeno je da intervju nosi samo jedan od stotinu bodova, proces testiranja će biti javan uz prisustvo medija i nevladinog sektora, a sve rezultate tokom testiranja ovjeravat će kandidati svojim potpisom.

“Možda što je najvažnije da kažemo je da ćemo pismeni test, koji je također bio izvor raznih sumnjičenja i priča, napraviti uz pomoć softvera. Javili su nam se međunarodni prijatelji koji će nam pomoći u tom procesu. Generisat ćemo test dva sata prije testiranja i kandidatima će biti ponuđen u isto vrijeme. Bit će pregledan isti dan, dakle, dok su još kandidati prisutni test treba pregledati”, dodaje Šut.

Transparentni prijem kadeta, smanjenje subjektivne procjene onih koji donose odluke ko će biti novi policijski službenici sigurno su pozitivna priča iz MUP-a ZDK i nadamo se samo jedna u nizu u policijskim agencijama i upravama policije u Bosni i Hercegovini, a porukama: ne korupciji i nepotizmu, i sposobni, a ne podobni.