ZDK: Planovi za javno-privatno partnerstvo

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona u martu ove godine usvojila Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede ovog Kantona je uradilo Katalog JPP projekata 2017 – Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata za period od 2017 do 2019 godine.

U navedenom planu kako saznaje poslovni portal Akta.ba se nalazi 39 projekata, ukupne vrijednosti 194.330.000 KM.

TOPLIFIKACIJA TEŠNJA

Na listi projekata našla se Interventna kardiologija. Predlagač projekta je JU Kantonalna bolnica Zenica, koja je osim ovoga kandidovala još tri projekta, i to: Operativni blok koji je vrijedan 45 miliona maraka, Objekat nuklearne medicine, vrijedan 10 miliona maraka i Gamma nož. Radi se o uređaj koji precizno jednokratno usmjerava zračenje u područje mozga za liječenje tumora ili drugih promjena. Za ove tretmane u drugim državama Federalni zdravstveni fond izdvaja na godišnjem nivou cca 4.000.000,00 KM. Ta sredstva bi ostajala u našoj državi a pacijenti bi dobili vrhunsku terapijsku uslugu i zdravstvenu zaštitu.

Općina Tešanj je predlagač šest projekta, čija je vrijednost veća od 37 miliona KM. Radi se o projektu “Toplifikacija Općine Tešanj obnovljivim/ekološki prihvatljivim izvorima energije”, za koji je urađen i adekvatan idejni projekat. Drugi projekat odnosi se na izgradnju Kulturno-sportskog centra Jelah i sportske dvorane Jelah. Treći projekt Općine je izgradnja zatvorenog bazena, potom slijedi projekt Rekonstrukcije javne rasvjete sa postavljanjem LED rasvjete, Izgradnja dodatnih parking mjesta i Igradnja sportsko-rekracionog centra “Rastoke” u Jelahu.

U Katalogu JPP projekata 2017 – Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata za period od 2017 do 2019 godine je i projekat Zaštite od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona, Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnja pratećih objekata prilagođenih reginalnom konceptu odlaganja komunalnog otpada.

Općina Olovo na listu predloženih projekata stavila je Rekreativno-banjski kompleks Olovo. Projekt je vrijedan 15 miliona maraka. Dalje slijedi projekat Izgradnja objekata u svrhu sanacije postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnju postojećih sadržaja prilagođenih regionalnom  konceptu  odlaganja otpada, na lokalitetu “Gradina”, te projekat Izgradnje MHE Grabovica na gradskom vodovodnom sistemu Olova.

Pet projekata Općine Usora je u Katalogu JPP projekata 2017. Najvrijedni je od 20 miliona KM i odnosi se na Izgradnju kanalizacijskog sustava na području općine Usora.

IZGRADNJA ZELENE PIJACE

I Općina Visoko je predložila pet projekata u okviru Srednjoročnog plana potencijalnih JPP projekata za period od 2017 do 2019 godine. Planirana je izgradnja i uređenje zelene pijace na lokaciji zanatskog centra “Sebilj”, i izgradnja i uređenje pijace za prodaju suvenira i tekstilnih proizvoda na lokaciji Ul. Tabhanska, izgradnja sportsko-rekreativnog centra u naselju “Luke”, izgradnja azila za napuštene životinje…

Zavidovići su u okviru projekata JPP predložili projekte: Toplifikacija gradskog dijela općine Zavidovići, projekt izgradnje javne rasvjete, te projekte zamjene azbest-cementnih cijevi na magistralnom vodovodu i postavljanje mini hidro centrale.

Maglaj je predložio pet projekata u Katalogu JPP. Projekti se odnose na uspostave i organizaciju funkcije, integralne turističke ponude općine Maglaj, Izgradnju multifunkcionalnog poligona – OŠ Maglaj – otvorene pozornice (sportskih terena i tenis igrališta), Rekonstrukciju nogometnog stadiona Kosova sa pratećim sadržajima, Centralno grijanje grada Maglaja, te Izgradnju obilaznice Novi Šeher.

U okviru predloženih projekata u Katalogu javno-privatnog partnerstva u Zeničko-dobojskom kantonu našla su se i dva projekta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog Kantona.

Radi se o projektima koji imaju za cilj unaprijediti relevantnu infrastrukturu (rasvjeta, stolarija, fasada, grijanje i hlađenje, i sl.) u sljedećim objektima: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” – PŠ Tršće, Kakanj; OŠ “Musa Ćazim Ćatić” – PŠ Blatuša, Zenica; OŠ “Mak Dizdar”, Zenica; OŠ “Enver Čolaković”, Breza; i OŠ “Vladimir Nazor”, Zenica, kako bi se unaprijedili uslovi održavanja nastave i smanjili troškovi električne i toplotne energije.

Drugi projekat ima za cilj unaprijediti relevantnu infrastrukturu (rasvjeta, stolarija, fasada, grijanje i hlađenje, i sl.) u sljedećim objektima: MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” i Gimnazija “Muhsin Rizvić”, Breza, i MSŠ Zavidovići, kako bi se unaprijedili uslovi održavanja nastave i smanjili troškovi električne i toplotne energije.