ZDK: Opravdali epitet vlade kontinuiteta i potvrdili posvećenost izgradnji boljeg ambijenta

PRESS KONFERENCIJA POVODOM 100 DANA RADA VLADE: OPRAVDALI EPITET VLADE KONTINUITETA I POTVRDILI POSVEĆENOST IZGRADNJI BOLJEG AMBIJENTA U ZDK

Za ovo kratko vrijeme uspjeli smo pokrenuti određene procese i poduzeti aktivnosti čiji će se rezultati osjetiti tek u narednom periodu, a u nekim slučajevima su već vidljivi. Vjerujem da su građani Zeničko-dobojskog kantona prepoznali našu iskrenu namjeru da se upustimo u rješavanje najvećih problema i izazova sa kojima se suočava ZDK te da radimo na unapređenju uslova za život i rad – kazao je premijer Mirza Ganić na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade ZDK.

Najveći izazov i problem s kojim se Vlada suočila su akumulirane obaveze Zeničko-dobojskog kantona po osnovu izvršnih presuda po tužbama zaposlenih u javnom sektoru radi nepoštivanja kolektivnog ugovora. Prema rijčima premijera ZDK, ove presude ozbiljno prijete stabilnosti budžeta i izvršavanju obaveza prema socijalnim kategorijama, porodiljama, studentima kao i zaposlenima koji primaju plate iz budžeta, obrazovanju, policiji, upravi. Ukupne obaveze iznose 325 miliona KM, od čega je 155 miliona KM glavnica a preostali iznos je kamata, i to je dug koji je nastajao od 2004. godine kada su podnesene prve tužbe zbog kršenja kolektivnog ugovora.

“Ranije vlade su izdvajale određeni iznos sredstava za izmirenje obaveza, posljednjih nekoliko godina oko milion maraka godišnje, ali to nije bilo dovoljno i dug je rastao. Mi smo se opredijelili da riješimo problem, tako da trenutno radimo na izradi akcionog plana kojim ćemo smanjiti rokove otplate i utvrditi način izmirenja obaveza, jer ove tužbe predstavljaju omču oko vrata Zeničko-dobojskog kantona”, kazao je Ganić.

Vlada je poduzela određene aktivnosti u oblasti borbe i prevencije korupcije, a jedna od najvažnijih mjera jeste donošenje Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru čiji je najvažniji element da se bira prvorangirani kandidat. To je veoma bitna novina u odnosu na dosadašnju praksu, jer se do sada izbor vršio sa liste uspješnih kandidata što je stvaralo prostor za zloupotrebe.

Boračke stipendijedodijeljene su svim studentima koji su se prijavili na konkurs Ministarstva za boračka pitanja, a čije su aplikacije bile formalno-pravno ispravne. Za ovu namjenu je izdvojeno 2,4 miliona KM, što je 400.000 KM više nego prethodne godine.

“Stipendije je u odnosu na 2018. dobilo dodatnih 400 studenata, a u odnosu na 2014. godinu broj stipendija je udvostručen što govori o kontinuitetu politike da se svake godine povećava izdvajanje za stipendije. Naravno tu je podrška i studentima za smještaj u sudentske dom. Nastojat ćemo da ovakav pristup ponovimo i kod dodjele stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, jer želimo olakšati porodicama a mlade podstaći da se obrazuju i svoju budućnost grade u BiH”, kazao je Ganić.

U prvih 100 dana Vlada je otklonila i barijere koje su usporavale realizaciju projekta Regionalni vodovod Plava voda, a koje, ponovio je Ganić, nisu bile na strani Vlade, tako da su krajem prošlog mjeseca potpisani određeni predugovori čime je Zeničko-dobojski kanton gotovo izvršio ispunio svoje obaveze u ovom projektu, koji je važan za ZDK, a posebno za vodoopskrbu Zenice.

Također, sva ministarstva su izvršila zakonsku obavezu i donijela programe utroška sredstava, a u pojedinim resorima su urađene određene korekcije i poboljšanja u pravcu povećanja izdvajanja za privredu, poljoprivredu, održavanje i izgradnju puteva, komunalnu infrastrukturu…

Vlada je ove godine izdvojila 500.000 KM za čišćenje obala rijeke Bosne od Visokog do Doboj-juga i to su prva sredstva koja su opredijeljena za ovu namjenu nakon 15 godina.

Pokrenuti su i određeni procesi u zdravstvu, sa fokusom na inicijativu da Kantonalna bolnica Zenica dobije status univerzitetske bolnice, jer je intencija Vlade da KBZ bude nastavna baza za Medicinski fakultet u Zenici. Tu je i JPP projekat Interventne kardiologije, projekt energetske efikasnosti vrijedan 11 miliona eura koji je od posebnog značaja za Vladu ZDK i sve građane ovog kantona, a Vlada poduzima sve korake kako bi što prije došlo do početka radova.

“U svakom slučaju, smatram da je Vlada opravdala epitet vlade kontinuiteta te da je svojim radom u punom kapacitetu radila na svim segmentima koji su bitni za stvaranje ugodnog ambijenta za rad i život građana. Mislim da danas nema dileme, da mladi i vrijedni ljudi mogu zadržati dostignuti nivo i raditi na unapređenju rezultata. Važno je istaknuti da Vlada radi i funkcionira bez poteškoća, iako u njoj sjede ministri iz četiri stranke. Sve odluke smo donijeli jednoglasno, što pokazuje da je koaliciona vlada jedinstvena i da je stabilna”, poručio je premijer ZDK.

Novinarima su se na konferenciji obratili svi članovi Vlade, koji su rezimirali najvažnije aktivnosti u prvih 100 dana rada.

Press služba ZDK