ZDK: Održana panel diskusija o prevenciji korupcije u visokom obrazovanju

PANEL DISKUSIJA O PREVENCIJI KORUPCIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU: PREVENCIJA VAŽNIJA OD REPRESIVNIH MJERA

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, u saradnji s Univerzitetom u Zenici i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizovao je za studente zeničkog Pravnog i Filozofskog fakulteta panel diskusiju o temi “Prevencija korupcije u visokom obrazovanju”.

“Cilj panel diskusije je edukacija i upoznavanje studenata sa društvenim uzrocima i posljedicama korupcije, kao i sa osnovnim pojmovima i vrstama korupcije. Također, cilj je omogućiti studentima da steknu znanja i vještine kojima će identificirati i oduprijeti se koruptivnim aktivnostima te se uključiti u borbu protiv korupcije”, kazao je Esad Delibašić, član Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Istaknuto je kako su represivne mjere važan faktor u borbi protiv korupcije, ali da se suštinska borba, ipak, vodi kroz prevenciju i uklanjanje društvenih uzroka korupcije.

“Studenti sigurno nisu dovoljno upoznati sa pojmom korupcije, šta predstavlja koruptivne radnje, šta povređuje ili krši Etički kodeks Univerziteta. Veoma je važno da se studenti prije svega educiraju kako bi sami mogli da prepoznaju takve radnje i razumiju u kojem smislu treba da bude njihovo djelovanje kako bi se to preveniralo, ako je u početnoj fazi ili zaustavili, ako je u poodmakloj fazi”, kazao je Denis Vejzović, predsjednik Unije studenata UNZE.

Nadležnost Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije je prevencija i izgradnja sistema prevencije, koji podrazumijeva izradu akcionih planova, operativnih planova i planova integriteta. Univerzitet u Zenici izradio je plan integriteta u kojem su kao koruptivno-neuralgične tačke prepoznati upis i ocjenjivanje studenata, izbor nastavnika u viša zvanja te angažiranje administrativnog osoblja.

“Mogu se pohvaliti da smo prije godinu donijeli Pravilnik o izboru zvanja koji je potpuno objektivizirao napredovanje nastavnika bez ikakvih subjektivnih elemenata. Mislim da je ovo primjer dobre prakse i za organe uprave koji žele izvršiti reformu uprave. Tu smo napravili dobar korak i to je, između ostaloga, rezultiralo i reakreditacijom Univerziteta u Zenici”, kazao je Ajdin Huseinspahić, predsjednik Tima za monitoring i koordinaciju operativnog plana i izradu plana integriteta za borbu protiv korupcije na UNZE.

Današnja panel diskusija prva je nakon potpisivanja memoranduma o saradnji Tima i UNZE.Najavljeno je kako će ovakvi paneli biti organizirani i u narednom periodu.

Press služba ZDK