ZDK: Obavijest za vlasnike privatnih šuma

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

OBAVIJEST ZA VLASNIKE PRIVATNIH ŠUMA

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo  obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

 

Tešanj             032/656-590

Maglaj              032/603-910

Zavidovići      032/868-410

Žepče               032/880-759

Zenica             032/441-920

Kakanj            032/557-350

Visoko            032/734-893

Olovo               032/825-475

Vareš               032/843-800

 

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

 

 

 

Press služba ZDK