ZDK: Nastavak 4. sjednice Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA NASTAVKA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE

Danas je održan nastavak 4. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kome su razmatrane preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda od sedam tačaka, od čega su prve tri razmatrane 18.02.2018. godine.

Na današnjoj sjednici Skupština Zeničko-dobojskog kantona je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrta (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Kantonalnog ministarstva, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zajedno sa izvodom iz transkripta sa nastavka 4. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Prednacrtu ovog Zakona na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Do kraja zasjedanja na nastavku 4. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zastupnici su donijeli tri odluke i to:

  • Odluku o razrješenju dva člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova,
  • Odluku o razrješenju člana Ureda za pritužbe javnosti, policijskog službenika-predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i
  • Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.

Stručna služba Skupštine ZDK