ZDK: Krivična prijava protiv Općinske načelnice i Predsjedavajućeg OV Visoko

Ministar zdravstva ZDK dr.Dragoljub Brenjo podnio krivičnu prijavu protiv Općinske načelnice Visoko i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko

Izvor: Visoko.co.ba

Na osnovu člana 228. stav (1) i 230. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH ministar Ministarstva zdravstva ZDK dr.Dragoljub Brenjo podnio je krivičnu prijavu protiv Općinske načelnice Visoko Amre Babić i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko Bajre Fejzića što su, kako se navodi u krivičnoj prijavi od 14.02.2018.godine., protivno odredbama člana 5., 8., i 16. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  na nezakonit način imanovali člana upravnog odbora Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko kao predstavnika kantonalnog ministarstva čime su ostvarili obilježja krivičnog djela “Nesavjestan rad u službi”.

U ovoj krivičnoj prijavi je posebno interesantno da se za nesavjestan rad terete i sami vijećnici u OV Visoko pa se u skladu sa zakonom pokreće krivični postupak protiv prijavljenih kako bi se utvrdila njihova odgovornost i zbog postojanja opasnosti da bi ovakva nezakonita postupanja mogla proizvesti teške posljedice obzirom da su modelu ovakvog postupanja pristupile i neke druge općine Zeničko-dobojskog kantona, što predstavlja grubo narušavanje principa zakonitosti. Podnosilac krivične prijave od Tužilaštva ZDK na kraju prijave traži da se ovaj predmet uzme u obradu kao prioritetan.

Podsjećamo još ranije JU “Dom zdravlja” Visoko podnijela je krivičnu prijavu protiv Općine Visoko zbog neizvršavanja budžetskih obaveza prema toj Javnoj ustanovi, a u međuvremenu dr. Senad Karavdić, bivši direktor JU “Dom zdravlja” Visoko također je podnio je tužbu protiv nositelja izvršne vlasti u Visokom.