ZDK: Javni poziv za dodjelu sredstava medijima i neprofitnim organizacijama

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA MEDIJIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA


iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”.

Preuzmite potrebne obrasce za prijavu na Javni poziv. – LINK

Press služba ZDK