ZDK: Doc. dr Amir Ganić – Zastupnička inicijativa

KLUB ZASTUPNIKA A-SDA u SKUPŠTINI ZDK

Predmet: Zastupničk ainicijativa Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, podnosim zastupničku inicijativu prema navedenom Ministarstvu.

Poštovani,

iako se slučajno ili namjerno, u domaćim medijima nedovoljno govori i piše, vjerujem da ste upoznati sa nadolazećom epidemijom plavog jezika na skoro cijelom području Bosne i Hercegovine. Naime, bolest plavog jezika, od koje najčešće obolijevaju sitni preživari, je virusno oboljenje kojeg prenosi komarci. Životinje oboljele od ove bolesti u najvećem broju slučajeva ugibaju. Već nekoliko mjeseci ova opaka bolest je prisutna i širi se velikom brzinom na cijelo područje naše zemlje.

Od nadležnih institucija (na svim nivoima vlasti)koje imaju ingerencije i kompetencije nemamo adekvatna rješenja. Obzirom da bolest ne poznaje ni nadležnosti, ni kompetencije, ingerencije, i sl. a s drugu stranu, nanosi velike materijalne gubitke stočarima, od nadležnog kantonalnog Ministartstva tražim da:

1.putem nadležnih veterinarskih stanica ispitaju zadravstveni status, prije svega sitnih preživara (ovaca i koza) na području Zeničko-dobojskog kantona, koja su evidentirana u registar poljoprivrednih gazdinstava,

2. se pojačaju kontrole prilikom transporta i klanja životinja,

3. se poseban akcenat stavi na kontrolu zdravstvenog statusa životinja na mjestima gdje se vrši trgovina sa stokom (pijace i sl.),

4. se poduzmu sve aktivnosti oko nabavke potrebnog broja vakcina za vakcinaciju i revakcinaciju (iako je ovaj segment u nadležnosti države, imajući u vidu inertnost, nezainteresovanost i sporost državnih institucija, tražim da resorno kantonalno ministarstvo poduzme korake u ovom smjeru, kako bi zaštitilo farmere i njihova stada sa područja Zeničko-dobojskog kantona),

Napominjem, da su zemlje okruženja obezbijedile sredstva, izvršile nabavku vakcine i sprovele vakcinaciju na terenu.
S poštovanjem

Podnosilac zastupničke inicijative ispred Kluba ASDA u Skupštini ZDK
Doc. dr Amir Ganić

Visoko, 24. 10. 2016. godine