ZDK: Diskreciono pravo – Slučaj zapošljavanja u Kantonalnoj upravi civilne zaštiteCIVILNA ZAŠTITA ZE-DO KANTONA

KAD DIREKTOR ODLUČUJE: Umjesto nagrađivanog, dva puta primljeni kandidati bez važećih dokumenata

Slučaj zapošljavanja u Kantonalnoj upravi civilne zaštite u Zenici primjer je kako se zloupotrebljava diskreciono pravo rukovodilaca na odabir kandidata

Piše: Branka Mrkić-Radević

Diskreciono pravo direktora institucija prilikom izbora kandidata plodno je tlo za različite vrste manipulacija i trgovine radnim mjestima. Kada direktor odluči ko je podoban a ko ne, učinit će sve kako bi svoju odluku proveo u djelo. Zapošljavanje u Kantonalnoj upravi Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, a o kojem je Žurnal i ranije pisao, dobar je primjer za to.

Na konkurs raspisan u julu ove godine za višeg referenta za prikupljanje, sistematizaciju i distribuciju podataka u operativnom centru CZ od osam kandidata, pet nije ispunjavalo uslove. Posao je, prema odluci tročlane komisije, dobio Ahmed Pašanbegović iz Zenice. Jedan od uslova na konkursu bilo je i posjedovanje dozvole za radioamatera, a Pašanbegović je imao lažnu. Na zvaničnom spisku lica koja imaju ovu dozvolu izdatu od strane RAK-a Pašanbegovića nije bilo jer on zapravo i nije radioamater. Dozvolu je dobio od kluba iz Kaknja, koja bi za posao za koji se prijavio trebala biti potpuno nevažeća. Na zapošljavanju Pašanbegovića tada je insistirao direktor Civilne zaštite Džavid Aličić.

Na tu odluku žalbu je uložio Saša Kadrić iz Zavidovića. Za razliku od Pašanbegovića, Kadrić ima položen ispit radioamatera CEPT 1 i na zvaničnom je spisku RAK-a radioamatera. Od 2000. godine volonterski je angažovan u radu Civilne zaštite Ze-do kantona. Učestvovao je u akcijama spašavanja utopljenika, pomoći stanovništvu za vrijeme poplava, te nagrađen zlatnom značkom Civilne zaštite Ze-do kantona:

– Ja znam da to tako funkcioniše, ali sam odlučio da se ovaj put borim i uložio sam žalbu na odluku komisije. To jednom mora prestati. Imam 44 godine, valjao sam i zvali su me kad je trebalo spašavati ljude, a sada posao dobija neko ko nema ni dozvolu radioamatera – rekao je tada za Žurnal.

Neće Ahmed, ali neće ni Saša

Odbor državne službe za žalbe 16. novembra donosi rješenje kojim se Kadrićeva žalba usvaja, rješenje o o prijemu Ahmeda Pašanbegovića poništava i na ponovni postupak u CZ vraća slučaj zapošljavanja na ovo radno mjesto. 
Neće Ahmed, ali neće ni Saša – pokazat će se. Umjesto njega, ponovo je na ovu poziciju  primljena osoba bez važeće dozvole. Arslan Žuna, koji je po odluci direktora dobio posao, u trenutku prijave na konkurs nije imao važeću dozvolu za radioamatera CEPT-1. Njegova dozvola je, navodi se to u zapisniku Komisije koji je u posjedu Žurnala, u tom trenutku već istekla. Komisija navodi i da je Kadrić dobitnik priznanja Zlatna značka, komandir na vodi i pod vodom. Uzalud. Direktor CZ Ze-do kantona Džavid Aličić iskoristit će svoje diskreciono pravo i na to mjesto imenovati Arslana Žunu. I na ovu odluku Saša Kadrić uložio je žalbu:

– Suvišno je da o tome razgovaramo – odgovorit će Aličić na pitanje Žurnala zbog čega je upotrijebio svoje diskreciono pravo i izabrao Žunu na ovu poziciju:
– Po obavljenom intervjuu moj i dojam komisije je bio takav da je on najbolji kandidat. Nikog nismo preferirali. Već smo ispoštovali preporuke Ureda za žalbe, to je svakako naša obaveza.


Saša Kadrić prilikom jedne od akcija

Kaže da nije upoznat sa činjenicom da je Žuni u trenutku prijave na konkurs dozvola već istekla:
– Ono što smo mi isprovjeravali – sve je ok. Čak i Kadrić na papirima i žalbi koju je dostavio spominje sebe i Žunu kao kandidate koji ispunjavaju uslove, dakle, sam sebe demantuje.

Ipak, Žuna Arslan svoju licencu CEPT 1 obnovio je 16.08.2018. godine, tri dana nakon što je Komisija otvorila sve pristigle prijave na Javni oglas. Potvrda o tome može se naći i na stranici RAK-a. 

Arslan Žuna nije odgovorio na poruku novinara Žurnala u vezi sa razgovor o ovoj temi. Kao javna može se pronaći informacija da je član Političke akademije Stranke demokratske akcije, kojoj pripada i direktor Džavid Aličić.

Krivične prijave

Saša Kadrić u Armiju BiH stupio je sa 17 godina. Kadrić ima položen ispit radioamatera CEPT 1 i na zvaničnom je spisku RAK-a radioamatera. Od 2000. godine volonterski je angažovan u radu Civilne zaštite Ze-do kantona. Učestvovao je u akcijama spašavanja utopljenika, pomoći stanovništvu za vrijeme poplava, te nagrađen zlatnom značkom Civilne zaštite Ze-do kantona.

Osim što smatra da je oštećen po ranije iznesenim kriterijima, Kadrić kaže i da u njegovom slučaju nije ispoštovana ni zakonska odredba o jednakoj zastupljenosti Srba, Hrvata i Bošnjaka u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rukovodilac organa državne službe je dužan voditi računa da prijemom osigura proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba kao i ostalih, što u Civilnoj zaštiti Ze-do kantona nije slučaj. Takvu preporuku donio je i Odbor za žalbe. Zbog svega je ponovo uložio žalbu:

– Idem ja do kraja, nemam šta izgubiti. Mada bih volio reći da i drugima mogu poručiti – žalite se, imate zakon. Samo što se on ne primjenjuje. Sa 17 godina sam primljen u Patriotsku ligu, ali sad ne valjam. Saša se zovem. A svi se busaju u prsa sa pričom o ravnopravnosti, o borcima, patriotama….

Saša Kadrić podnio je i krivične prijave Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona protiv Hajrudina Kubata, predsjednika radio Kluba Kakanj, zbog krivičnog djela – posebni slučajevi krivotvorenja isprave, te Ahmeda Pašanbegovića zbog  krivičnog djela krivotvorenje isprave.

Zloupotreba diskrecionog prava

Upravo u pokušaju da smanji korištenje diskrecionog prava i druge zloupotrebe prilikom izbora kandidata, tokom protekle dvije godine ACCOUNT je sarađivao sa nekoliko kantonalnih Antikorupcijskih timova s namjerom usvajanja Pravilnika o usmenom provođenju ispita za državne službenike.

Prilikom istraživanja o procedurama provođenja ispita za državne službenike pokazalo je da se vrši zloupotreba upravo diskrecionog prava koje je upotrijebljeno i u ovom slučaju. Mirhunisa Bektaš, predsjednica Udruženja KAM, članice sektorske grupe Zapošljavanje u okviru ACCOUNT-a, kaže da se diskreciono pravo zloupotrebljava upravo zahvaljujući nedostatku bilo kakvih kriterija za procjenu sposobnosti kandidata na poziciju za koju se prijavio:

 Zbog toga se može reći da je zapošljavanje u potpunosti netransparentno i podložno koruptivnim radnjama.Nakon polaganja pismenog dijela ispita, kandidatima su dostupni rezultati, ali bez obzira na njihovu uspješnost, dodatni bodovi se dobijaju na usmenom dijelu ispita, o čemu odlučuje komisija na osnovu subjektivne vs političke/rodbinske podrške rukovodioca koji na taj način suptilno prikriva zloupotrebu diskrecionog prava.

Dodatno, smatra Bektaš, članovi komisije su poznati mnogo prije održavanja ispita. Pozitivna praksa bi bila formiranje ad hoc komisije neposredno pred održavanje ispita:

– Takođe, odbijeni kandidati nemaju pravo žalbe, čime se zatvara krug korupcije, tj. onemogućava sankcioniranje. Upravo zbog navedenih razloga, ACCOUNT je predložio usvajanje Pravilnika o provođenju intervjua sa jasnim kriterijima,uz dodatak potpisivanja izjave od strane kandidata da nije npr. u rodbinskoj vezi po vertikalnoj i horizontalnoj liniji do četvrtog koljena.

Nažalost, nijedan kanton to nije prihvatio.

(zurnal.info)

Ovaj sadržaj je nastao u okviru Programa osnaživanja nezavisnih medija, Indenpendent Media Empowerment Program (IMEP)