ZDK BiZ: Bespovratna novčana sredstva u svrhu rješavanja stambenog pitanja

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica saprebivalištem sa području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Visoko, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Visoko i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Visoko, da imaju pravo imogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava  u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način:

1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;

2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2016. i 2017.godini;

3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;

4) sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

Link: Tekst Oglasa