ZDK: 58. sjednica Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA 58. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 58 sjednici u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

U okviru naredne dvije tačke donesene su odluke koje se tiču pokretanja novih studijskih programa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru druge tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Riječ je o studiju koji prema predloženom programu nema niti jedan fakultet u Bosni i Hercegovini, niti na Zapadnom Balkanu i pogodan je za sve studente završenike prvog ciklusa studija tehničkih fakulteta mašinstva, elektrotehnike, materijala i metalurgije, građevine, a posebno hemije i fizike iz cijele Bosne i Hercegovine. Završenici studija metrologije su nezamjenljivi u naučno istraživačkom radu na institutima i fakultetima tehničkim i biotehničkim, prirodnomatematičkim ali i medicinskim. U procesnoj industriji svoje mjesto će zauzeti u poslovima praćenja i analize parametara procesa, kontrole proizvoda, projektovanja, dijagnostike i puštanja u pogon objekata i postrojenja i drugim područjima koja su vezana za mjerenje.

U okviru treće tačke Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Po završetku prvog ciklusa studija kandidati će biti osposobljeni da uspješno koriste sistemske i aplikativne programe, održavaju informacione sisteme, kreiraju baze podataka, razvijaju mobilne i web aplikacije, primijene napredne algoritamske i matematske koncepte u projektovanju i analizi softvera, projektuju, implementiraju i dokumentuju rješenja složenih problema iz oblasti softverskog inženjerstva. Drugi ciklus ovog studijskog programa bi studente pripremao za dalje usavršavanje na doktorskom studiju, odnosno za bavljenje naučno-istraživačkom djelatnosti, u saradnji sa drugim strukama raznih profila, s ciljem davanja inovatvnih rješenja za uočene društveno-ekonomske probleme.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Navedenom Inicijativom se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine