Završeno deminiranje u Čifluku

ZVANIČNO ZAVRŠENO DEMINIRANJE TERENA ČIFLUK – POTOK 1, MZ KRALUPI POVRŠINE 15,533 m3

Predstavnici Općine Visoko danas su u naselju Ćifluk – Potok 1 potpisali zvanični dokument o realizaciji projekta deminiranja navedenog lokaliteta sa izvođačem radova „UEM“ d.o.o. – Hadžići i firmom za nadzor „MINEMON“ d.o.o.

„U proteklih 15 dana očišćen je teren površine 15,533 m2, pronađeno je 7 protupješadijskih mina i 6 neeksplodiranih ubojnih sredstava (granate i trombloni), koje su onesposobljene na licu mjesta“, navodi predstavnik firme UEM d.o.o., Denis Živić.

Po ovlaštenju pomoćnica načelnice Službe civilne zaštite, Edina Ahmetović se zahvalila donatoru i BH MAKU na saradnji i dodala:“ Ovaj projekat je od velikog značaja za Općinu Visoko i njene stanovnike, a realizovan je uz pomoć donacije Američke vlade, a sve u svrhu održivog povratka lokalnog stanovništva. Navedeni lokalitet se nalazi na Listi prioriteta deminiranja za općinu Visoko, koju je Općinska služba civilne zaštite usaglasila sa Komisijom za deminiranje BH i BH MAC-om i koji je Američka vlada podržala. U narednom periodu se nadamo da ćemo nastaviti sa deminiranjem kritičnih područja uz pomoć donacija i sufinansiranje Općine Visoko“.

Prema riječima mještana ovo je veliki iskorak na polju sigurnosti, kao i iskoristivosti zemljišta koje im pripada.

 

Press Općine Visoko
visoko.gov.ba