Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na putnom pravcu R443 – Zbilje-Buci

Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na putnom pravcu R443 – Zbilje-Buci.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač bila je odabrana firma Elvik d.o.o. Srebrenik, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji javne rasvjete iznosi: 41.749,58 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici izvršena je ugradnja 900 metara napojnog kabla i 21 komada LED rasvjetnih tijela.

Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Projekat je realizovan putem općinske Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Realizacijom navedenog projekta poboljšan je cjelokupan životni ambijent, a povećana je i bezbijednost svih učesnika u saobraćaju.

Slika 1

 

Slika 2

 

 

Press Općine Visoko