Završeni radovi na zgradi O. Š. Mula Mustafa Bašeskija. Uskoro otvorenje!

Veoma lijepe vijesti stižu nam iz O. Š. Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru.

Završeni radovi na zgradi O. Š. Mula Mustafa Bašeskija.

Uskoro otvorenje!

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Mirzom Ganićem, obezbjedila je sredstva za izgtadnju i opremanje nove zgrade osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru. Izgradnja ove škole koštala je 400.000,00 KM, dok je na staroj zgradi škole Vlada obezbjedila 50.000,00 KM za zamjenu stolarije.

Inače, ova škola je započeta sa gradnjom 2008.godine.

U O. Š. Mula Mustafa Bašeskija nastavu pogađa 1129 đaka.Pored centralne škole, Vlada ZDK je obezbjedila i 80.000,00 KM za izgradnju sportske dvorane u područnoj školi Poriječani, a u drugoj fazi je Vlada ZDK obezbjedila još 50.000,00 KM za završne radove krovne konstrukcije.

U područnoj školi u Radovlju obezbjeđujeno je 20.000,00 KM za rekonstrukciju kotla.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, kontinuirano radi na tome da se svi objekti obrazovnih ustanova budu u punoj funkciji, te da se učenicima obezbjede kvalitetni uslovi nastavnog procesa.

Svečano otvorenje novog školskog objekta planjrano je za dan učitelja, kada će ova škola biti puštena u funkciju.

Ban.ba