Završeni radovi na uređenju privatnih kanala sa bankinama duž lokalnog puta Kalotići-Džindići

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visokog objavila je Javni poziv za odabir projekata MZ koji će se finansirati iz budžeta Grada Visokog za 2019. godinu. MZ Radovlje je po Javnom pozivu podnijela zahtjev za uređenje prihvatnih kanala sa bankinama uz uklanjanje šiblja duž lokalnog puta Kalotići-Džindići.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko je uz pomoć Savjeta MZ Radovlje i stanovnika naselja Džindići realizovala navedeni projekat.

Tom prilikom izvršeno je čišćenje i iskop zemlje za bolju odvodnju oborinske vode kao i montaža odbojne ograde na kritičnom dijelu puta Kondžilo-Džindići u dužini cca 50 m.

Navedeni radovi urađeni su s ciljem bezbjednosti stanovnika i učesnika u saobraćaju i pripreme puta za nadolazeću zimsku sezonu. 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke 

Press Grada Visoko