Završeni radovi na postavljanju nove stolarije na KSC “Mladost”

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju portala na objektu KSC “Mladost” u cilju povećanja energetske efikasnosti.

U okviru ugovorenih radova završena je ugradnja kompletne vanjske petokomorne PVC stolarije sa duplim staklima na KSC “Mladost”.

Image00005

Izvođač radova bila je firma HDI d.o.o. Sarajevo, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova, vršila „Sinteza“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa Fonda zaštite okoline ZDK u iznosu od 34.315,00KM.

Image00002

Projekat za povećanje energetske efikasnosti na objektu KSC „Mladost“ završen je u predviđenom roku prema zakonskim regulativama i uslovima za građenje.

Press Grada Visoko