Završeni radovi na lokalnom putu Arnautovići – Mulići

Nakon okončanih arheoloških istraživanja na lokalitetu Mili koje je u cjelosti finansirala Općina Visoko, putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline završeni su radovi na izgradnji lokalnog puta Arnautovići-Mulići čije je svečano otvorenje planirano za srijedu, 29.08.2018 – na Dan općine Visoko u 10:45 sati – “Mili kolijevka Bosne ” kada je planiran i prigodan program otvaranja nove saobraćajnice – zaobilaznice i formiranje arheološke cjeline Mili.

Sredstva za ovu dionicu u cijelosti su obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko kroz Program kapitalnih ulaganja za 2018. godinu. Izvršena je izgradnja potpuno nove saobraćajnice u dužini od 300 m i širine 6 m u dva sloja od čega prvi sloj debljine 6 cm, a drugi sloj debljine 4 cm. Izvođač radova je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko, a ukupna vrijednost radova iznosi 180.842,41 KM. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vršila je laboratorija za ispitivanje građevinskog materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o.Sarajevo. Arheološki lokalitet “Mili” ima veliki kulturno-historijski značaj za cijelu BiH i njenu državnost, ali i za Općinu Visoko. Realizacijom ovog projekta zaštićen je vrijedan nacionalni spomenik „Mili“ čime su se po prvi put stekli preduvjeti za sistemsko arheološko istraživanje krunidbene, stolne i grobne Crkve bosanskih vladara kao arheološke cjeline.

 

 

 

Press Općine Visoko