Završena još jedna faza radova na izgradnji saobraćajnice u poslovnoj zoni Ozrakovići

Gradska uprava Visoko je dana 08.12.2019. godine pristupila završnim radovima na realizaciji projekta “Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni Ozrakovići”.

Na osnovu Javnog poziva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za izgradnju poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, upućena je aplikacija Gradske uprave Visoko koja je u potpunosti zadovoljila kriterije navedenog Javnog poziva na osnovu čega su odobrena sredstva u iznosu od 250.000,00 KM za nastavak radova na izgradnji saobraćajnice u industrijskoj zoni Ozrakovići. Gradska Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je po potpisivanju Ugovora, dana 11. 12. 2018. godine pristupila realizaciji ovog veoma značajnog projekta.

U skladu sa potpisanim Ugovorom Grad Visoko je u postupku javne nabavke odabrao izvođača radova “ŠPIC BETON” d.o.o. Zenica, te nadzor nad izvođenjem radova “BAUART” d.o.o. Visoko. Realizacija navedenog projekta tekla je u skladu sa usvojenom dinamikom, što je obuhvatilo nastavak izgradnje saobraćajnice za teški saobraćaj u dužini 147 m, širine kolovoza 6,5 m sa pješačkim stazama i kompletnom separatnom kanalizacijom sa priključcima. Ovim projektom obuhvaćena je i izgradnja vodovodnih instalacija sa priključcima u skladu sa potrebama i standardima za industrijske zone, te izgradnja primarne mreže instalacija za javnu rasvjetu.

Grad Visoko će u narednom periodu poduzeti sve aktivnosti kako bi radovi na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice u Industrijskoj zoni Ozrakovići bili nastavljeni s ciljem ostvarenja strateških ciljeva u pogledu podsticaja poduzetništva, stvaranja preduvjeta za privlačenje investicija, te povećanja broja zaposlenih, naročito lokalnog stanovništva.

PRESS GRADA VISOKO