Završena 6. sjednica OV Visoko: “Ljetne bašte” povučene s dnevnog reda

4. tačku dnevnog reda povukao je predlagač: Prijedlog Programa lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Sve ostale tačke 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojene su bez naročitih primjedbi i pažnje vrijednih rasprava.

D N E V N I M R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog osnove programa i politike Općinske načelnice za mandatni period 2016 – 2020. godina
IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko

3. Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024. godina
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. POVUČENA

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti
(Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre)
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Izvještaj o provođenju politike i radu Općinske načelnice i o radu općinskih službi Općine Visoko za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2016. godini
IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko i pomoćnici Općinske načelnice

8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2016. godini
IZVJESTILAC: Melina Travančić-Hodžić, Općinski pravobranilac