Zavičajni muzej Visoko

zavicajni muzej visokoOpćina Visoko je 1953. godine osnovala Zavičajni muzej. Muzej posjeduje adekvatnu vlastitu zgradu i nalazi se u ulici Alije Izetbegovića br. 29, 71300 Visoko.

Djelatnost muzeja se zasniva na prikupljanju, obradi, zaštiti i čuvanju muzejske građe, kao i njenoj prezentaciji organiziranjem izložbi, samostalno ili u saradnji s drugim ustanovama. Pored osnovnih djelatnosti muzeoloških disciplina Muzej je registrovan i za naučno-istraživački rad, kao i za zaštitu kulturne baštine.

Zavičajni muzej Visoko posjeduje vlastitu zgradu u centralnoj zoni grada sa raspoloživih 366 m2:

– Lapidarij u podrumskim prostorijama
– Depoi i kancelarije u prizemlju
– Izložbene prostorije na spratu zgrade
– Restauratorsko-konzervatorska radionica u potkrovlju zgrade
– Višenamjenski prostor ispred zgrade, pogodan za različite performanse

U saradnji sa Fondacijom Mozaik, Zavičajni muzej je 2006. godine izgradio depandans muzeja „Etno-soba / etno-radionica“ u Goduši kod Visokog. Depandans obuhvata stalnu postavku muzejskih eksponata etnografske zbirke- čibućarskog, češljarskog i sviraldžijskog zanata. Mobilijar za izložbu je obezbijedio Zavičajni muzej Visoko, a opremu etno-radionice uz performans izrade predmeta čibućarskog zanata na autentičnim zanatskim pomagalima za ručnu izradu, vodi majstor Vehab Halilović.

 

Također, Zavičajni muzej Visoko je vlasnik jedine očuvane tabačke stupe u BiH. Stupa je postavljena kao trajno izloženi eksponat na adekvatnom postolju u ulici Alije Izetbegovića, tačno preko puta zgrade Zavičajnog muzeja Visoko.

Muzejska građa /Fondovi i zbirke:

– Fototeka – 2.600 inventarnih jedinica
– Umjetnička zbirka – 15 inventarnih jedinica
– Etnografska zbirka – 862 inventarne jedinice
– Numizmatička zbirka – 428 inventarnih jedinica
– Arheološka zbirka preko – 162.000 signiranih inventarnih jedinica
– Geološko-paleontološka zbirka 356 inventarnih jedinica
– Srednjovjekovna zbirka – 172 inventarne jedinice
– Zbirka predmeta iz Nob-a
– Općinski arhiv iz nekoliko perioda: osmanskog, austrougarskog, perioda Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Sadrži oko 30 000 inventarnih jedinica
– Stručna biblioteka preko 1.500 knjiga

Broj inventarnih jedinica nije fiksan jer se iz godine u godinu mijenja na osnovu darovnica, otkupa za upotpunjavanje zbirki, slučajnih nalaza i arheoloških iskopavanja na području općine Visoko.

Tokom agresije na BiH (1992-1995) cjelokupni muzejski materijal bio je premješten na više lokacija što je dovelo do velikog stepena propadanja i ugrožavanja eksponata. Tek krajem 2000. godine eksponati su vraćeni u Zavičajni muzej Visoko.

Tehnički uslovi za održavanje zbirki su bili dugo godina neadekvatni jer objekat nije posjedovao uređaje potrebne za adekvatnu zaštitu muzejskih predmeta (isušivanje vlage iz vazduha), podrumi su bili neuslovni za čuvanje eksponata, niti je bilo adekvatnog mobilijara za pohranjivanje.

U 2007. godini završena je revizija i procjena oštećenja fundusa. Utvrđeno je pravo stanje po zbirkama, izvršena je primarna zaštita i konzervacija najugroženijih predmeta, kao i sistematizacija eksponata po zbirkama i podzbirkama iz muzejskog fundusa. Komisija za reviziju i procjenu stepena oštećenja fundusa Zavičajnog muzeja Visoko okončala je svoj rad 17.07.2007. godine, a po raspoloživoj dokumentaciji to je bila prva revizija u posljednjih 35 godina. Nadzorni odbor i Upravni odbor Zavičajnog muzeja Visoko, kao i Općina Visoko su bez primjedbi prihvatili Izvještaj stručne Komisije. Veliki pomak u organizaciji i dokumentaciji rada Muzeja jeste fotografisanje velikog broja eksponata muzejskog fundusa (etnografska zbirka, zbirka oružja, geološka zbirka).

Na osnovu procjene Komisije za reviziju o stanju i uslovima održavanja, utvrđeno je da samo eksponati od kamena i metala imaju adekvatnu zaštitu. Ostali eksponati (tekstil i papir) nisu zaštićeni od daljeg propadanja, nedostaju aparati za sterilizaciju eksponata, nema dovoljno prostora za smještaj eksponata, nema kvalitetnog osvjetljenja.

Od 23.12.2013 do 26.12.2013. održana je manifestacija „Sedmica Zavičajnog muzeja – Visoko“, od kojom visočki muzej obilježava 60. godišnjicu svog rada na očuvanju kulturne i historijske baštine Visokog
O 60. godina Zavičajnog muzeja govori direktor Senad J. Hopdović.
Za pregled video materijala KLIKNI!

 

Kontakt

Zavičajni muzej Visoko
Adresa Alije Izetbegovića broj 29.
Telefon: ++387 32 736 267, ++ 387 32 733 450,
Fax: ++387 32 736 267
Web: www.zavicajnimuzej.com
E-mail: muzejvisoko@bih.net.ba

Zaposleni u Muzeju:

Prof. Senad J. Hodović, muzejski savjetnik – direktor
Prof. Đenana Ganić – sekretar
Prof. Habiba Efendira–Čehić – kustos
Prof. Mubera Pulo – kustos
Nermin Keso – kućepazitelj

Prof. Melika Imamović – kustos -pripravnik

Prof. Aiša Agić – kustos
Diplomirani pravnik Emina Sudžuka – spoljni saradnik
Prof. Mersiha Burić – Zerdo, kustos – spoljni suradnik

Upravni odbor:

Čatić Hamida, dipl. pravnica – predsjednica
Lejla Greda, dipl.ing.maš. – član
Ganić Đenana, prof. – član

Nadzorni odbor:

Hasan Hadžiosmanović, prof. – predsjednik

Suad Efendira, dipl. ing. arh. – član
Pulo Mubera, prof. – član

Stručni savjet:

Zilić Najrudin, prof. – predsjednik
Hajro Ishak, prof. – član
Efendira – Čehić Habiba, prof. – član

 

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus