Zavičajni muzej Visoko: Završeni arheološki radovi na Starom gradu Visoki

Završeni arheološki radovi

Tokom 2019. godine Zavičajni muzej u Visokom u saradnji sa Odjelom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru izvršio je arheološka istraživanja na Starom gradu Visoki. Na temelju projektnih zadataka i u skladu sa dogovorenom strategijom, odabranim metodama i ciljevima istraživanja ostvareni su i preliminarni rezultati, dok je analiza, obrada i interpretacija prikupljenih podataka u toku.
Javna prezentacija rezultata istraživanja očekuje se u mjesecu septembru ove godine i bit će upriličena u izložbenoj galeriji Javne Ustanove Zavičajni muzej u Visokom.
Do tada, uživajte u najnovijim kadrovima kraljevskog grada!

Zavičajni muzej Visoko