Zavičajni muzej Visoko: U prostorijama Ministarstva kulture i sporta F BiH potpisan Ugovor …

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA STAROM GRADU VISOKI U 2019.

Danas je u prostorijama Ministarstva kulture i sporta F BiH potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između ovog Ministarstva i JU Zavičajni muzej Visoko u projektu Konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Visoki. Ovo će poslije arheološke kampanje koja je provedena uz podršku ovog Ministarstva i Grada Visoko tokom 2019. godine biti svojevrstan nastavak radova sa krajnjim ciljem zaštite javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika.
Ugovor je u ime Muzeja potpisao direktor mr.sci. Elvedin Šabanović.

Zavičajni muzej Visoko