Zatražen akcioni plan za oblast tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore FBiH o provođenju Akcionog plana 2019.-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina, u 2019. godini.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, u saradnji s Privrednom komorom, u roku od 45 dana Vladi dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Akcionog plana, kojim će privrednim društvima iz ove industrijske grane biti omogućeno da prevaziđu stanje nastalo za vrijeme i poslije proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), te da predloži i druge izmjene koje će pomoći realizaciji Strategije.

Zaduženi su i da dalje prate, analiziraju i, jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana.