Zašto trebamo brinuti o energetski efikasnom i pametnom stanovanju?

Komforan način života sa čistom okolinom predstavlja jedan od velikih izazova modernog društva. Ovaj globalno rastući problem koji je nastao usljed prekomjerne potrošnje energije i zagađenja ekosistema zahtijeva mjere štednje i racionalnog korištenja prirodnih resursa. Na tom polju, razvijene zemlje aktivno rade i pronalaze ekološki prihvatljiva i efikasna rješenja, kako bi sačuvali prirodu koja je izvor zdravog ljudskog života.

Općina Visoko je u protekloj godini u cilju smanjenja zagađenosti zraka i okoline aktivno radila na postizanju stambene energetske efikasnosti kroz ulaganje u izradu audita. Uz stručne savjete konsultantske kuća “Enova” iz Sarajeva Općina Visoko je finansirala energetske audite devet stambenih zgrada i dvije javne ustanove, te time napravila prve korake na očuvanju okoline i racionalnog planiranja budućnosti.

Naime, konsultantska kuća “Enova” iz Sarajeva, u saradnji s organizacijom Habitat for Humanity iz Bratislave, uz financijsku pomoć USAID-a, pokrenula je web stranicu o energetskoj efikasnosti u domaćinstvima, s fokusom na kolektivno stanovanje. Ova web stranica je postavljena s ciljem da bude siguran izvor informacija i savjeta o utopljavanju stambenih objekata koji će biti energetski efikasniji i smanjiti troškove grijanja. Na stranici  www.topaodom.ba  mogu se naći informacije o efikasnijem načinu korištenja energije u zgradama, važnosti energetske efikasnosti, savjeti za udruženje stanara, kako donijeti odluku o mjerama energetske efikasnosti, zakonske odredbe, izvori i načini finansiranja, proces nabavke i izvođenje projekta.

Energetska efikasnost smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova što je jedan od krajnjih ciljeva modernog društva i na čemu Općina Visoko planira i dalje da radi.

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba