Zašto nema izvještaja sa 8. sjednice Gradskog vijeće Visoko

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag, 29. maja je održana 8. sjednica Gradskog vijeće Visoko.

Danas 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Gradski vijećnici usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike gradonačelnice Visokog za 2019. godinu

Međutim, kako je evidentno iz transparentnosti službene vlasti i “javne kuće” koju ta vlast transparentnom čini – moglo bi se zaključiti da je sjednica još u toku. Famoznih izvještaja s preciznim pokazateljima zbrajanja glasova ZA ili PROTIV za odluke vlast još uvjek nigdje se ne može pronaći.


Isto tako čudi da OPOZICIJA šuti. Ako je već uspjela poljuljati vlast zašto se ne hvali.

I drugi dan od početka 8. sjednice nemamo informaciju da je ista završila.
Istog smo dana mogli pročitati da su:
Gradski vijećnici usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike gradonačelnice Visokog za 2019. godinu

I mi ovdje ostavljamo informaciju nedorečenom u očekivanju da će javnost saznati šta je bilo sa 8. sjednicom Gradskog vijeća Visoko.

D N E V N I M R E D O M


1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne i 1.vanredne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2. Prijedlog statuta Grada Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
3. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnice i 
Izvještaji o radu gradskih službi uprave u 2019. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2019. godini
IZVJESTILAC: Gradonačelnica i pomoćnici Gradonačelnice
4. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2019. godini
IZVJESTILAC:Gradski pravobranilac Melina Hodžić Travančić
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019.-31.12.2019.godine.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice 
6. Izvještaj PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području GradaVisoko od 14.07. 2017. do 30.04.2020.godine 
IZVJESTILAC: Dino Delibašić predstavnik tima za implementaciju Projekta vodosnabdjevanja
7. Nacrt strategije prema mladim Grada Visoko 2020-2024.godina
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,šef Odsjeka za društvene djelatnosti
8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Visoko za period 2014- 2034.godine po skraćenom postupku
IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
9. Prijedlog odluke o oslobađanju od naknade za zauzimanje javne površineza period juni – septembar 2020.godine
IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
10. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti
-Prijedlog odluke o kupovini zemljišta u svrhu proširenja puta Ravne 
IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjeka za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar 
nekretnina 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zaključak o produženom vremenu u određenim djelatnostima
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu
12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Stari grad
IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Graskog vijeća Visoko
14. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2020. godinu
Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2019. godini
JU Dom zdravlja Visoko,
JU Gradska biblioteka Visoko,
JU Zavičajni muzej Visoko,
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko,
JU Centar za socijalni rad Visoko, 
IZVJESTILAC:Edina Ferizović,pomoćnica Gradonačelnice, predsjednici upravnih i nadzornih 
odbora i direktori javnih ustanova
15. Vijećnička pitanja i inicijativevisoko.ba