Zašto je more slano i zašto svjetluca?!

4419

Zašto je more slano?

More je slano zbog rijeka koje se ulijevaju u more.
Ali, kako je to moguće ako znamo da su rijeke slatkovodne?
Rijeke, putujući prema moru, donose sa sobom različite soli i minerale koje su otopile u stjenovitim predjelima. Milionima godina, soli i minerali su se preko rijeka ulijevali u mora koja su postala slana. Sve vodene površine isparavaju, pa tako i mora, a time se povećavala koncentracija soli u njima.
Razina soli je postala toliko velika da se danas morska voda ne može piti, a posebnim načinima prerade, iz nje dobivamo kuhinjsku so.
So u moru nam olakšava i plivanje, jer nas ona održava na površini.
Zbog toga je neplivačima puno lakše naučiti plivati u moru nego u bazenu.

 Zašto more svjetluca?

Dok se nije otkrio pravi uzrok svjetlucanja mora, mislilo se da ove svjetleće iskrice nastaju uslijed plina, koji se diže iz dubine mora. Neki su smatrali da more po noći odsijava sunčevu svjetlost koju je po danu upilo, neki da iskrenje mora nastaje uslijed trenja čestica soli, a neki da se radi o pojavi elektriciteta koja nastaje uslijed trenja.

Danas je dokazano, a pri tom je mikroskop odigrao veliku ulogu, da svjetlucanje proizvode sićušna jednostanična bića, našem oku nevidljiva. To su prije svega posebne vrste bakterija, pa onda razna bića biljnog ili životinjskog porijekla, tzv. praživotinje koje plivaju morem nošene strujama – planktoni.

Velika je razlika između svjetlosti bakterija i planktona. To je lako razlikovati. Mnogi su od nas, u noćno doba na obali, mogli opaziti kako ulovljene ribe noću svijetle, kao da su premazane fosforom. To su te bakterije, koje svijetle na mrtvoj ribi ili raku. Te, tzv. fotobakterije žive kao nametnici na raznim životinjama, ali za čovjeka nisu otrovne. One neprestano sjaju mirnom, jednoličnom svjetlošću.

Ali ono svjetlucanje, koje gledamo dok noću veslamo, kad je more uzbibano, ono svjetlucanje koje nas podsjeća na iskre koje zabljesnu i ugasnu, to svjetlucanje proizvode planktoni, pa se mogu jasno razabrati pojedine svjetleće tačke.

Komentari

komentara