Započeta realizacija projekta na zamjeni stolarije u KSC Mladost

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je započela realizaciju projekta zamjene dotrajale stolarije u KSC Mladost.  Nakon sanacije svlačionica i kupaonica, pistupilo se zamjeni dotrajale stolarije. Po završetku navedenih radova, najavljeni su i naredni projekti koji podrazumijevaju radove na zamjeni 1000 mkrova, te radove na ugradnji fasade sa termoizolacijom.

Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko, kroz Program ulaganja iz Fonda za zaštitu okoline za 2019.godinu na području Grada Visoko. Kao najpovoljniji izvođač izabrana je firma HDI d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor će vršiti firma SINTEZA d.o.o.. Rok završetka radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.

53

KSC Mladost je godinama centar važnih kulturno-sportskih događaja i od velikog je značaja kako za sam Grad Visoko, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, stoga je cilj ovih radova da se omuguće kvalitetni uslovi za korištenje i realizaciju različitih sadržaja.

visoko.gov.ba