Započela realizacija radionica “Razvoj životnih vještina”

Započela realizacija radionica “Razvoj životnih vještina”

23.05.2018.U suradnji sa World Vision Zenica, GNRC Arigatou International ,UŽ”Mozaik” V.Čajno i O.Š.”Musa Ćazim Ćatić” V.Čajno, započeo serijal radionica” Razvoj životnih vještina” sa dječacima i djevojčicama uzrasta od 11-18 godina.

Na ovim radionicama će učesnici i učesnice imati priliku da spoznaju svoj potencijal i racionalno iskoriste sve raspoložive resurse,identificiraju svoju ulogu i važnost te odrede svoju željenu profesiju, planiraju svoju budućnost i prebrode životne poteškoće.
Modul posebno promoviše :
– kritičko promišljanje,
– kvalitetnu komunikaciju,
– upravljanje emocijama,
– međuljudske odnose
 – društvenu odgovornost.
 Modul ima  16 radionica sa kvalitetno odabranim temame i  aktivnostima.
Trenerice na ovim radionicama su :
prof.pedagogije Sanita Nukić i prof.Ismeta Begić.