Započela prva radionica u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP)

ZAPOČELA PRVA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH KROZ YEP INKUBATOR POSLOVNIH IDEJA

U Maloj sali Općine Visoko danas je započela prva radionica u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske u saradnji sa Općinom Visoko.

Podsjetimo, Općina Visoko je u decembru prošle godine zaključila ugovor o saradnji i udruživanju finansijskih sredstava sa GOPA predstavništvom u BiH na realizaciji programa podrške poduzetništvu kroz YEP inkubator poslovnih ideja.

Projekat je podržan od Vlade Švicarske i ima za cilj da uspostavi partnerstva između lokalnih aktera u izgradnji poduzetničkog okruženja koji stimuliše potencijalne poduzetnike na pokretanje poslovnih poduhvata.

Prva faza koja je obuhvatila raspisivanje Javnog poziva za učešće u ovom Projektu je uspješno realizirana, što je rezultiralo početkom prve radionice na kojoj učestvuje 30 kandidata.

Slika 1

Predavanja u prvom ciklusu će trajati do 18. marta, a kroz Inkubator poslovnih ideja, YEP i Općina Visoko učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa.

Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji.

Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to identificira potreba.

 

 

Press Općine Visoko