Zakon o zdravstvenom osiguranju nije donešen u 2017. … a nažalost neće biti ni u 2018.

Jasmina Zubić (SDP): Zakon o zdravstvenom osiguranju nije donešen u 2017. godini, a nažalost neće biti ni u 2018.godini

 

U junu 2016.godine visočka zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) ukazivala je na to da će građani i dalje će biti diskriminirani pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja, a vezano za odgovor Federalnog ministarstva zdravlja na Inicijativu zastupnice Zubić da se u parlamentarnu proceduru vrati Zakon o zdravstvrnom osiguranju u FBiH koji je u proceduru bio upućen 15. 07. 2014. godine, a koji je aktom Vlade FBiH povućen iz procedure 10.4.2015. godine.
Tada je zastupnica Zubić iskazala razočarenje odgovorom u kojem je stajalo da će se Zakon o zdravstvenom osiguranju naći u planu Vlade za 2017. godinu. Međutim, Zakon nije donešen u 2017. godini, a nažalost neće ni u 2018.godini, jer je 17. 01. 2018. godine na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBIH usvojen buđet koji ne predviđa donošenje nijednog reformskog zakona iz oblasti pravosuđa, zdravstva, socijalne zaštite, reforme javne uprave…. iako je počela četvrta i posljednja godina u kojoj je trebalo okončati obaveze preuzete po Reformskoj agendi. Nagomilani problemi i diskriminacija u ostvarivanju ljudskih prava se nastavlja i u 2018. godini,