Zaim Muzaferija je bio najprepoznatljiviji

Rasim Kadić govori nam o svim dosadašnjim, kao i ovogodišnjoj manifestaciji Dani Zaima Muzaferije