Zagađivači rječnog korita rijeke Bosne

Danas popodne dojavljeno nam je da visočki omladinci zagađuju dio rječnog korita rijeke Bosne. Naime uvidom u slike vidimo dva ne punoljetna dječaka koja su dovukli punu prikolicu smeća, koju bacaju u rijeku Bosnu.

Naime ovakav vid ponašanja je krajnje neodgovoran i neprimjeran, osuđujemo ga i skrećemo pažnju na nedolično ponašanje omladinaca. Također skrećemo pažnju na odgoj i kulturu življenja koja izostaje kod većine omladinaca, što očito pokazuje da je neko pogriješio u odgoju i disciplini djece. Obzirom na generacije koje dolaze, bojimo se za našu ekologiju i prirodu.

Nažalost moramo prihvatiti činjenicu da imamo sve više zagađivača pogotovo u zimsko i predljetno doba. Mislimo da bi nadležne institucije trebale detaljnije istražiti razlog ovakvog fenomena, da li je to skup odvoz smeća ili krajnji bezobrazluk pojedinaca ostavljamo da Vi zaključite.