Zabrani saobraćaja od 20 – 24 sata, ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića

Obavještavamo javnost da je u skladu sa članom 12. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (Sl. glasnik Općine Visoko broj 6/09) stupila na snagu zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u Ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića u periodu od 1.6. do 1.9.2017. godine u terminu od 20 – 24 sata.