Za vrijeme Ramazana produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 1/11 i 8/13) i člana 5. Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima („Sl.glasnik Općine Visoko”, broj 6/09)  Općinska načelnica Visoko,  d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I

           Odobrava se produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na području općine Visoko za vrijeme trajanja mjeseca Ramazana.

II

            Produženo radno vrijeme može trajati do 02:00 sata ( iza ponoći).

III

            Vlasnici ugostiteljskih objekata koji će raditi produženo radno vrijeme dužni su o tome obavijestiti Policijsku upravu Visoko.

IV

            Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
Amra Babić