Za vrijeme Ramazana produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima

Na osnovu člana člana 5. Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima („Sl.glasnik Općine Visoko”, broj 6/09) i Rješenja o prenosu ovlaštenja, broj: 01/2-02-679/18 od 10.05.2018. godine, pomoćnica Općinske načelnice Visoko, donosi zaključak kojim se odobrava produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na području općine Visoko za vrijeme trajanja Ramazana.

Produženo radno vrijeme može trajati do 02:00 sata, iza ponoći.

Vlasnici ugostiteljskih objekata koji će raditi produženo dužni su o tome obavijestiti Policijsku upravu Visoko.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

 

Press Općine Visoko