Za bolju organizaciju zdravstvenig sistema u Visokom

ZA BOLJU ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENOG SISTEMA U VISOKOM

📌Ranije smo dali instrukciju da se promijeni lokacija trijažnog punkta kako bi se promijenio put ulaska pacijenata i time olakšao pristup bolesnim. Zahtjevano je rješenje koje nema stepenice i da se ne nalazi neposredno uz ulicu. U cilju realizacije instrukcije JU Dom zdravlja Visoko stavljen je na raspolaganje kontejner za trijažu.

✔️ Danas je u krugu JU Dom zdravlja Visoko postavljen kontejner koji će biti novi trijažni punk i koji će značajno olakšati pristup bolesnim, jer se do trijažnog mjesta dolazi direktno s parkinga koji je ranije stavljen na raspolaganje samo za pacijente JU Doma zdravlja Visoko.

👉 Analizirali smo dodatne potrebe JU Dom zdravlja Visoko, te po osnovu iskazane potrebe koordinirali nabavku neophodne opreme. Sutra aBd slijedi isporuka potrebne opreme.

🔺Vrijedne radnice na održavanju čistoće u JU Dom Zdravlja Visoko očistile su prilaz i drugom ulazu, a kako bi se pacijenti koji dolaze na snimanje pluća mogli razdvojiti od pacijenata koji prolaze pored trijažnog punkta, a istovremeno da je i ovim pacijentima omogućen pristup s parkinga.

Mirza Ganić