XX kantonalno prvenstvo u strijeljaštvu za osobe sa invaliditetom

XX KANTONALNO U STRELJAŠTVU – Visoko 2017.

Senad Goralija
U nedjelju, 26. marta Sportski savez invalida ZDK uz tehničku pomoć Saveza za sport i rekreaciju invalida Visoko u jednoj od najboljih streljana u BiH ( strelište streljačkog kluba Visoko) organizovao je XX kantonalno prvenstvo u strijeljaštvu za osobe sa invaliditetom (OSI) .
Učešće 6 općinskih saveza, SSRI Tešanj, SSRI Zavidovići, 
Streljački Klub OSI Maglaj , SD RVI Kakanj, SSRI Visoko, SSRI Breza i SSRI Vareš.
U dosta jakoj konkurenciji postignuti su sljedeći rezultati:
kategorija SH0 – opća

1. Vrgovčević Fuad – Maglaj 149 bodova, 2. Plasto Mensur- Kakanj 147 i

3. mjesto Karavdić Mugdim – Visoko 137 bodova.

SH 1 – donji ekstremiteti:

1. Šahman Edib- Maglaj sa 183 boda,

2. Helja Ekredin – Kakanj 161 i

3. Mujčinović Kasim – Tešanj sa 144 boda

SH2 – gornji ekstremiteti:

1. Smajlović Fikret- Maglaj 183 boda,

2. Husanović Izudin – Maglaj 180 i

3. Ganjgo Adem – Tešanj 160 bodova,

U pojedeninačnoj konkurenciji za žene redosljed je sljedeći:
1. Hamzić Hasna – Maglaj 169,

2. Gušo Zumra– Maglaj 158 i

3. Musaefendić Selma – Maglaj 147 bodova.
Da bi u ekipnom poretku redoslijed bio sljedeći:
1. SKOSI Maglaj 684 boda
2. SSRI Visoko 506 bodova
3. SSRI Zavidovići 481 bod
Domaćin ekipa SSRI Visoko se zahvaljuje svim učesnicima na fer i korektnom učešću i predstavljanju svojih saveza kao i zahvalnost Streljačkom klubu Visoko na čelu sa prof Nijazom Šahinovićem za nesebićnu pomoć u organizaciji, profesionalnom suđenju i dobrodošlici koju su pružili našim kolegama iz šest općinskih saveza i klubova.

foto by
Senad Goralija