XI Otvoreno karate prvenstvo “Visoko 2018”

XI Otvoreno karate prvenstvo „Visoko 2018“ 
Generalni pokrovitelj: Općina Visoko

Tehnički organizator: TKA BiH & Karate klub ”Visoko” – Visoko
Mjesto održavanja: Visoko – Sportska dvorana Franjevački samostan Visoko, Bosne Srebrene 4.
Datum: 22.septembra 2018. godine (subota).

Opći uslovi:
Takmičari su obavezni nositi zaštitnu opremu te imati osiguranje i ljekarski pregled, u suprotnom sami snose odgovornost, kao i karate pasoš za dokaz identiteta (TKA BiH klubovi), klubovi iz drugih federacija svoje karate pasoše ili rodne listove takmičara.

Pravila:
Pravila WFF-a (Svjetske Fudokan federacije) i ITKF-a.
Discipline: Kate, Kumite, Kihon, Kihon-Ippon kumite, Jiyu Ippon Kumite, Ko-Go, Fuku-Go, En-Bu. Pojedinačno i ekipno.

Prijave i informacije:
e-mail: tkabih@gmail.com
Fax: +387 33 821 051

Informacije i rezervacije za smještaj:
+387 61 137 127 – Redžep Građan
+387 63 030 308 – Haris Mulahasanović

Delegiranje sudaca:
Na takmičenju će suditi sudije delegirane ispred TKA BiH.

Rok prijave: Zadnji rok prijave je 20. septembar 2018.godine do 24,00 sata (četvrtak).

Program:
08:00 – 09:00 Potvrda prijava, uplate;
09:00 – 09:30 Trenerski i sudijski brifing ( obavezno prisustvo svih trenera i sudija);
10:00 – 13:00 Svečano otvaranje; Eliminacije, finale i dodjela priznanja (kate pojedinačno i ekipno);
13:00 – 14:00 Eliminacije i finale borbe pojedinačno i ekipno;
14:00 – 15:00 Pauza;
15:00 Nastavak takmičenja i dodjela priznanja za borbe;