Vrhovni sud FBiH potvrdio nezakonito imenovanje direktora JP Visoko Ekoenergija

Preuzeto: visoko.co.ba

Kako saznaje Visoko.co.ba, Vrhovni sud FBiH je donio Rješenje kojim je odbacio reviziju koju je izjavilo JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o Visoko protiv presude Kantonalnog suda u Zenici. Podsjećamo, Kantonalni sud u Zenici je prethodno preinačio presudu Općinskog suda u Visokom i utvrdio da je imenovanje Muhameda Husića na poziciju direktora JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko bilo nezakonito.

Naime, takvu odluku Kantonalnog suda u Zenici, visočko javno preduzeće je pokušalo pobijati na jedini preostali pravni način, a to je revizija Vrhovnom sudu FBiH. Vrhovni sud FBiH je utvrdio da je revzija nedopuštena. Na ovaj način je zapravo potvrđena presuda kojom je utvrđeno protivzakonito postupanje Nadzornog odbora JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

Ovom odlukom Vrhovnog suda FBiH stavljena je tačka na ovaj višegodišnji sudski proces. Nakon svega, ostaje pitanje da li će članovi Nadzornog odbora koji je proveo nezakonit postupak imenovanja snositi ikakvu odgovornost.