Vraćamo kulturu i sport u Visoko: 88.000 KM za visočka udruženja i kolektive

Vraćamo kulturu i sport u Visoko: 88.000 KM za visočka udruženja i kolektive

Nakon Javnog poziva organizacijama civilnog društva nevladinim/neprofitnim organizacijama za predaju projektnih prijedloga koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2021. godini, izvršena je ocjena pristiglih projekata, te odlučeno kako će u ovoj godini ukupno 31 udruženje i kolektiv dobiti 88.000 KM podrške za svoj rad. Nakon što su u protekloj godini za ovu namjenu utrošena veoma mala i simbolična finansijska sredstva, ove godine su osigurana značajna sredstva za podršku kroz Javni poziv i to većinom kao podrška sportu i kulturi, uz moto: „Vraćamo kulturu i sport Visokom“.

„Obezbijedili smo značajan iznos za 31 udruženje i kolektiv koji će biti od velike pomoći pri realizaciji projekata koje su nam priložili, a podrška je opredijeljena prema sportskim kolektivima, ali i brojnim udruženjima koja su aplicirala sa festivalima i kulturnim sadržajima i programima.“ – kazao je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

Pored ovih sredstava, 200.000 KM će kao redovna sredstva dobiti ligaški klubovi iz Visokog, Nogometni klub Bosna, Rukometni klub Bosna i Košarkaški klub Visoko, a ovo je još jedan u nizu pozitivnih poteza gradonačelnika Ganića i Gradske uprave, koji i na ovaj način pokazuju svoju opredijeljenost i težnju za razvoj svih sfera života u Visokom, te podršku svim kolektivima i udruženjima.

Udruženja i kolektivi koji su dobili finansijska sredstva:

Aeroklub „Izet Kurtalić“ Visoko 2.500,00,

Stonoteniski klub „TOP SPIN“Visoko 1.000,00,

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca „Visoko 92“ 3.000,00,

Konjički klub Visoko            1.000,00,

Streljački klub „Visoko“ Visoko 7.000,00,

Kuglaški klub „Bosna“ Visoko 2.000,00,

Rukometni klub „Visoko“ Visoko 3.000,00,

Udruženje „Sevdah za mlade“ Visoko  2.500,00,

Karate klub „Visoko“ Visoko 1.000,00,

Karate klub „Fudokan“ Visoko 1.000,00,

Udruženje „Mladi volonteri“ Visoko 1.000,00,

NK „Zmaj“ Buzić Mahala 2.500,00,

Galerija „LIKUM ‘76“ Visoko 8.000,00,

BZK „Preporod“ Visoko 2.000,00,

Gradski nogometni savez Visoko 10.000,00,

Udruženje „ARS TRAGOVI“ Visoko 7.500,00,

Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova i estremne sportove EKO VIKING Visoko 1.000,00,

Odred izviđača „Visoko“ Visoko 2.000,00,

KUD „Visoko“ Visoko 10.000,00,

Taekwondo club „Bosna Visoko“ Visoko 2.500,00,

Klub ritmičke gimnastike „Pirueta“ 2.000,00,

Taekwondo club „Bosna Moštre“ 2.500,00,

Košarkaški klub“Visoko“ Visoko 2.000,00,

Gorska služba spašavanja –  Stanica Visoko 2.000,00,

Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Salih Šahinović“ 1.000,00,

Udruženje žena“Mozaik“Visoko 1.000,00,

Udruženje strijelaca„20. juni 92“ 2.000,00,

Udruženje „MOSKE“ Visoko 500,00,

Udruženje slijepih  Visoko – USV 3.000,00,

Sportski Savez Grada Visoko 1.000,00,

Sportsko ribolovno društvo „Visoko“ Visoko 500,00.