Vlasti u BiH odgađaju liberalizaciju tržišta osiguranja

Vlasti u Bosni i Hercegovini odgađaju početak liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici utvrdila prijedlog izmjena Zakona o obaveznim osiguranjima u prometu kojima se razdoblje primjene zajedničke tarife produžava za godinu dana, odnosno do kraja oktobra 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti se pomjera do 1. novembra 2026. godine.

Kako je obrazloženo, radi očuvanja stabilnosti jedinstvenog tržišta osiguranja u zemlji, u procesu postepene deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u interesu osiguranika i osiguravatelja u BiH bilo je potrebno harmonizirati odredbe o obaveznom osiguranju u prometu, a koje propisuju trajanje razdoblja primjene zajedničke tarife i početak razdoblja liberalizacije formiranja cijena osiguranja od društava za osiguranje.

Zakonom o obaveznim osiguranjima u prometu, donesenim u avgustu prošle godine, predviđena je fazna deregulacija i liberalizacija cijena osiguranja od autoodgovornosti u razdoblju od šest godina, nakon koje će se preći na potpunu liberalizaciju cijena usluga osiguranja od autoodgovornosti.

Slobodno određivanje cijena osiguranja od autoodgovornosti je u skladu s principima funkcioniranja slobodnog tržišta, kao i sa zahtjevima direktiva Europske unije.

Uvođenjem sistema slobodnog određivanja cijena osiguranja od autoodgovornosti, kako je navedeno prilikom usvajanja zakona, domaće tržište osiguranja postalo bi konkurentnije, a to bi, između ostalog, moglo dovesti do fluktuacije cijena osiguranja od autoodgovornosti, a time i promjena u prihodima od premija osiguranja (pad prihoda).

Republika Srpske je u julu prošle godine usvojila izmjene Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju koji datira iz 2015. godine a kojim je bilo predviđeno da u 2020. u ovom entitetu počne fazna liberalizacija u oblasti autoodgovornosti.

Fazna liberalizacija podrazumijeva da u prve tri godine regulator odobrava tarife, a potom to čine samostalno osiguravajuće kuće.

Odgodu liberalizacije u oblasti autoodgovornosti tražile su osiguravajuće kuće u RS smatrajući da bi ona mogla dovesti do kraha tržišta, s obzirom na to da društva ni kapitalno ni kadrovski nisu spremna na taj izazov.

indikator.ba