Vladine subvencije treba da pokrivaju cijelu minimalnu platu sa doprinosima

Vladine subvencije treba da pokrivaju iznos zagarantovane tj. minimalne plaće sa pripadajućim doprinosima, uključujući i isplate za mjesec mart 2020. godine, a pri čemu Vlada FBiH treba direktno da vrši isplatu sredstava, a nikako putem refundacije.

Ovo je sadržan u prijedlozima koje je Komorski sistem Federacije Bosne i Hecegovine uputio za izmjenu članova Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine-

Imajući u vidu izuzetno tešku situaciju izazvanu pandemijom corona virusa (COVID-19), kao i da je sa današnjim danom u Federaciji BiH bez posla ostalo više od 15.000 radnika, Komorski sistem FBiH sugeriše da se što je prije moguće donese zakonsko rješenje koje će pomoći kompanijama da prežive ovu situaciju i sačuvaju svoje radnike.

Zastupnicima je ovim dopisom ukazano na glavne nedostatke aktulenog prijedloga zakona a koje bi, prema njihovom mišljenju trebalo promijeniti.

Komorski sistem smatra da je subvencioniranje dijela doprinosa u iznosu od 244,85 KM po radniku mjesečno apsolutno nedovoljno da privredna društva prežive krizu. Stoga, zahtijeva da Vlada FBiH osigura finansiranje iznosa neto minimalne plaće sa pripadajućim doprinosima.

– Veliki broj privrednih društava ne radi ili radi sa malim kapacitetom, a većina radnika je poslana na prinudni odmor ili čekanje na posao. Kompanije neće moći isplatiti plaće jer su stala proizvodnja, isporuke i priliv sredstava, navodi se.

Iz komora navode da treba jasnije opisati koje uslove trebaju da ispunjavaju poslovni subjekti na koje će se odnostiti zakon.
Navode da je potrebno omogućiti kompanijama da mogu koristiti subvenciju i u slučaju pada prometa tek u mjesecu maju, junu ili nadalje u skladu sa stanjem pandemije.

Također, poznato je da će radnici koji dobiju otkaz, sa Zavoda za zapošljavanje dobijati veće naknade od naknade predviđene ovim zakonom, te postoji pitanje, koja je to logika da se stimuliše otpuštanje radnika, jer će to biti lakši put za preživljavanje kompanija, ali ne i za zadržavanje radnih mjesta.

Između ostalog, upozorava se da ukoliko se jasno ne definiše status radnog zakonodavstva i kolektivnih ugovora u vrijeme stanja nesreće, to može biti nepremostiva prepreka za brzo djelovanje u firmama na uravnoteženju troškova i definisanju plate na čekanju.

Također, postoji mogućnost masovnih tužbi i traženja odštete.

Iz komorskog sistema poručuju da će doći do masovnog otpuštanja radnika u aprilu i maju ove godine, ukoliko se hitno ne donese set mjera pomoći kompanijama.