Vlada ZDK usvojila program utroška sredstava iz budžeta za nabavku udžbenika

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturui sport usvojila Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstva za nabavku udžbenika za 2019.godinu.

Ukupno odobrena sredstva iz Budžeta ZDK iznose 80.000, 00 KM i koristit će se za nabavku udžbenika za sve učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, koji nastavu pohađaju po Nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona.

Pored navedenih sredstva, Ministarstvo je dobilo sredstva tekućeg transfera od Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku u iznosu od 103.680,00 KM namijenjenih za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, i to prvenstveno za učenike koji su u stanju socijalne potrebe.